เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร,อบต.ท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

เลขที่.2 หมู่ที่.4 ตำบลท่าบัว
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
66130

โทรศัพท์ 056-619919
โทรสาร 056-619919

0.02s. 0.50MB