เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๐๑ สายพนังกั้นกั้นน้ำแม่น้ำยม DK๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศ ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เป่าท่อหมู่ที่ 3 บ้านปลวกสูงและสำรวจจุดวางท่อระบายน้ำอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อดูดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับบรถบรรทุกน้ำอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เก็บท่อ ณ บ้านนิคม หมู่ที่ 7อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมชี้แจ้งแนวทางจัดสถานที่และร่วมประเมินสถานที่จัดงานอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.57-001 สายพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม DK2 หมู่ 5 บ้านหนองแขมอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.57-074 ( สายวงฆ้อง ) หมู่ 6 บ้านท่าเตยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 อบต.ท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เติมนำ้จุดคัดกรองอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ตัดแต่งกิ่งไม้หมู่ที่ 4อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปรับเกรดถนนหมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ลำดับที่ 61-80 | 4/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB