เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักร (แบคโค) ทำการขุดดินซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อมกลบฝัง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
แจ้งประกาศและคำสั่งมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เพื่อกำหนดมาตราการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนซอยบ้านนางวงเดือน คงพรม ม.3 ต.วังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัดอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ สำนักงานปลัดอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่างอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนซอยบ้านนายวิชัย สุดนุ่ม ม.3 ต.วังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวิเชียร จุลพันธ์นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าบัวมอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าบัวลงพื้นที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด 19 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าบัวรัฐประชานุเคราห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ FB (ชนิดแห้ง) พร้อมขายคืนลูกเดิม หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๐๖ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 141-160 | 8/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB