เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

แชร์

- รับสมัครวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- สถานที่รับสมัคร ณ ห้องปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB