เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.2563 ตัวแทนชมรม อสม.ตำบลท่าบัวทุกหมู่บ้าน รพ.สต.ท่าบัว กศน.โพทะเล อบรมจัดทำเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 สนับสนุนโดยกองทุนสปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

แชร์

วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.2563 ตัวแทนชมรม อสม.ตำบลท่าบัวทุกหมู่บ้าน รพ.สต.ท่าบัว กศน.โพทะเล อบรมจัดทำเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19
สนับสนุนโดยกองทุนสปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB