เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขุนศึกปลายน้ำลงพื้นที่ ม.4 บ้านน้อย นำวิศวกร ชป.พล.3 สำรวจ ออกแบบปรับปรุง ปตร.ยายเจียน ปตร.นี้รับ - ระบายน้ำจาก แม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตร ประโยชน์ที่ได้รับหลายพันไร่ ต.ท่าบัว ต.บ้านน้อย รับประโยชน์เต็ม ๆ

แชร์

ขุนศึกปลายน้ำลงพื้นที่ ม.4 บ้านน้อย นำวิศวกร ชป.พล.3 สำรวจ ออกแบบปรับปรุง ปตร.ยายเจียน ปตร.นี้รับ

- ระบายน้ำจาก แม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตร ประโยชน์ที่ได้รับหลายพันไร่ ต.ท่าบัว ต.บ้านน้อย รับประโยชน์เต็ม ๆ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB