เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโพทะเล(พชอ.)ให้ความรู้โครงการหมู่บ้านต้นแบบ "การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันไข้เลือดออก"

แชร์

ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโพทะเล(พชอ.)ให้ความรู้โครงการหมู่บ้านต้นแบบ "การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันไข้เลือดออก"


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB