เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอโพทะเล (พชอ.) ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "เยี่ยมเสริมพลังหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม" ณ ม.2 ตำบลทะนง

แชร์

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอโพทะเล (พชอ.) ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "เยี่ยมเสริมพลังหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม" ณ ม.2 ตำบลทะนง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB