เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะผู้บริหาร อบต.ท่าบัว โดยท่านวิเชียร จุลพันธ์ นายก อบต.ท่าบัว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพทะเล พัฒนาชุมชน ตำรวจ เกษตรอำเภอ รพสต.ท่าบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

แชร์

คณะผู้บริหาร อบต.ท่าบัว โดยท่านวิเชียร จุลพันธ์ นายก อบต.ท่าบัว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพทะเล พัฒนาชุมชน ตำรวจ เกษตรอำเภอ รพสต.ท่าบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดพิจิตร ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองตางาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมพัฒนาและหาแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB