เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการสวมใส่หมวกนิรภัย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสายต้องสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายในพื้นที่

แชร์

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการสวมใส่หมวกนิรภัย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสายต้องสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายในพื้นที่ตำบลท่าบัว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB