เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างวินัยและสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นข้าราชการที่ดี

แชร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างวินัยและสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นข้าราชการที่ดี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB