เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว พร้อมด้วยนางสุคนธา กันทะวงศ์ รองนายกนาวาอากาศโท สุวิทย์ พึ่งกัน เลขานุการนายก พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ทีมงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว ผู้นำ

แชร์

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว พร้อมด้วยนางสุคนธา กันทะวงศ์ รองนายกนาวาอากาศโท สุวิทย์ พึ่งกัน เลขานุการนายก พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ทีมงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จนท.ตำรวจ อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สัญจร ปีที่ 16 เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายแก่ประชาชนอำเภอโพทะเล ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB