เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาธิบาลออนไลน์" ผ่าน https://ggdencc.go.th โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบธรรมาธิบาลออนไลน์ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

แชร์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาธิบาลออนไลน์" ผ่าน https://ggdencc.go.th โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบธรรมาธิบาลออนไลน์ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB