เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการและจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ GDX และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล ต่อสาธารณะผ่าน Data.go.th ทั้งนี้สามารถศึกษาการบริการเชื่อมโยงข้อมูลได้

แชร์

ประชาสัมพันธ์ การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการและจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ GDX และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล ต่อสาธารณะผ่าน Data.go.th ทั้งนี้สามารถศึกษาการบริการเชื่อมโยงข้อมูลได้ที่ https://gdx.dga.or.th


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB