เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

29 ต.ค.63 รองนายก อบต.ท่าบัวนำทหารช่างมี ร.ท.สันติชัย มรกฎจินดา พัน.ช.คมศ.พล.ช.เป็นหัวหน้าคณะ ขอบคุณ จนท.ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.พิจิตร สำรวจคลองคูบอน,คลองผันน้ำบึงสรรพงายและหนองเดิมบาง ขอบคุณ ผญ.บ.หมู่ 3 นำสำรวจหนองเดิมบาง(เลี้ยงอาหารด้วย) ผญบ.และ ส.อบต.

แชร์

29 ต.ค.63 รองนายก อบต.ท่าบัวนำทหารช่างมี ร.ท.สันติชัย มรกฎจินดา พัน.ช.คมศ.พล.ช.เป็นหัวหน้าคณะ ขอบคุณ จนท.ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.พิจิตร สำรวจคลองคูบอน,คลองผันน้ำบึงสรรพงายและหนองเดิมบาง ขอบคุณ ผญ.บ.หมู่ 3 นำสำรวจหนองเดิมบาง(เลี้ยงอาหารด้วย) ผญบ.และ ส.อบต.หมู่ 6หมู่ 11 นำสำรวจคลองคูบอน ท้องถิ่น ท้องที่ ทหารบก ให้ความสำคัญจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรเสมอ #รักทหารบก #รักอบจ.พิจิตร
#งานประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB