เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ที่มาและคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ปี 2564

แชร์

ที่มา "วันเด็กแห่งชาติ"

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ 

โดยมีความเห็นว่า "ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กๆให้มากขึ้น"

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศไทย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง 

เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ หน้าที่ รวมไปถึงความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีแรก : ในปี พ.ศ. 2498 เกิดคำขวัญวันเด็กขึ้นมาจากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

นั่นคือ "จอมพลป. พิบูลสงคราม" ซึ่งท่านได้มอบคำขวัญในปีแรกไว้ว่า "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

เป็นคำขวัญวันเด็กครั้งแรกและครั้งเดียวของจอมพล ป.

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2564 : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคําขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติว่า

เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักถึง

การเตรียมความพร้อมของตนเองในยุคชีวิตวิถีใหม่ พร้อมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์

เพื่อสังคมตามฐานะหน้าที่ของตน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB