เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้เข้ารับการตรวจประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนฯ

แชร์

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.50MB