เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
งานควบคุมภายใน3028 ต.ค. 62
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1728 ต.ค. 62
ท่านนายกอบต.เเละสำนักปลัดร่วมกับพนักงานป้องกัน นำของบริจาคเเละสมทบทุนให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ม.3 บ้านยางเเล628 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายปี 2563228 ต.ค. 62
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ท่านรองนายก ท่านเลขา พนักงานอบต.ท่าบัว เเละอำเภอโพทะเลร่วมกับเหล่ากาชาตจังหวัดพิจิตร นำของบริจาคเเละเงินสมทบให้กับบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 528 ต.ค. 62
ภาพกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เเละคณะ "ผู้ว่าพาปั่น"628 ต.ค. 62
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาเเละถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล228 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาวันปิยมหาราช228 ต.ค. 62
อบต.ท่าบัว ซ่อมไฟรายทาง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตร ฝั่ง ม.6 บ้านท่าบัว เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไป-มา เเละนำท่อไปวางระบายคลองน้ำทิ้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนใน ม.7 บ้านวัดหลวง เรียบร้อยครับ322 ต.ค. 62
จัดเตรียมสถานที่สำหรับวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 422 ต.ค. 62
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว421 ต.ค. 62
ฝ่ายดับเพลิงเข้ายับยั้งไฟไหม้ป่าที่กำลังรุกราม1417 ต.ค. 62
ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดภายในตำบลท่าบัว817 ต.ค. 62
ตัดกิ่งไม้ที่ยาวออกมานอกถนน ซึ่งบังวิสัยทัศน์เเละเก็บกวาดกิ่งไม้ที่หักขวางถนน717 ต.ค. 62
ขอความร่วมมือดำเนินจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.1015 ต.ค. 62
การเเข่งขันกีฬาเปตอง จัดโดย อบต . ท่าบัว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 815 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการต่อ พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ม.2 ม.3 เเละ ม.7 (วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562) 611 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการต่อ พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ม.12 บ้านท่าบัว (วันที่ 8 ตุลาคม 2562) 611 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการต่อ พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 (ม.4 บ้านท่าบัว) วันที่ 7 ตุลาคม 2562911 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง กำหนดประชุมเพื่อเเสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ 611 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB