เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์แนวโน้มสถานการณ์ PM 2.5 ณ วันที่ 22 มกราคม 2564222 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเรื่อง D-M-H-T-T จำรหัสนี้เอาไว้ ปลอดภัยจากโควิด1618 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1618 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี1118 ม.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาทำการการให้บริการ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในสังกัด สนจ.พิจิตร1118 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3015 ม.ค. 64
แจ้งประกาศและคำสั่งมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เพื่อกำหนดมาตราการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำน2114 ม.ค. 64
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวิเชียร จุลพันธ์นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าบัวมอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าบัวลงพื้นที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด 19 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าบัวรัฐประชานุเคราห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห2113 ม.ค. 64
วันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ที่มาและคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ปี 25641411 ม.ค. 64
วันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง How to... การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดพิจิตร #โควิด19 #COVID191311 ม.ค. 64
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 ทรงเจริญพระชันษา 34 ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนนตำบลท่118 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ !! ข้อสั่งการจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินCovid19 ของอำเภอโพทะเล ณ วันที่ 6 ม.ค.64 มีมติใช้แนวทางมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อำเภอโพทะเล137 ม.ค. 64
⚠️สถานการณ์แบบไหน เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ⚠️ #พิจิตรการ์ดอย่าตก 174 ม.ค. 64
⚠️ ประชาสัมพันธ์ ⚠️ หยุด ล้วง แคะ แกะ เกา เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่#SAVE3รู ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย http://ssss.network/dy4v5 . สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด #Thaihealth #สสส #สุขภา114 ม.ค. 64
⚠️ ประชาสัมพันธ์ ⚠️ แนวทางมาตราการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เดินทางเข้ามาในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร2029 ธ.ค. 63
⚠️ประชาสัมพันธ์ ⚠️ แจ้งประกาศให้ทุกคนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร ทุกราย! จากทุกจังหวัด! ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ ตั้งแต่วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป หรือคลิ๊กที่ ▶️ https://forms.gle/wGAVhpmysekHo3nS81528 ธ.ค. 63
จังหวัดพิจิตร ประกาศรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งแจ้งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2563 - 2564 ให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซัง ห7222 ธ.ค. 63
วันที่ 21 ธันวาคม 2563เวลา 14.00 น. นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวมอบหมายให้ นางสุคนธา กันทะวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเข้าร่วมโครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีมีผลต่อสุขภาพ5321 ธ.ค. 63
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว รณรงค์การเลือกตั้ง อบจ. ใช้สิทธิอย่างสุจริต โปร่งใส2518 ธ.ค. 63
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงสร้างการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงด้านอาหาร3816 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB