เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 411 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว #งานประชาสัมพันธ์411 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดทำสมุดสําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประด126 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" จำนวน ๒ อัตรา ผู้ที่สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม2563 เวลา 95 ส.ค. 63
วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรอำเภอโพทะเล และสมาคมกู้ภัยชาละวัน ออกปฎิบัติการจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบัว1430 ก.ค. 63
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว2928 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2126 ก.ค. 63
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.ผู้นำชุมชนบ้านคลองตางาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี25634916 ก.ค. 63
เพื่อลดโอกาสระบาดของโควิด-19 รอบ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวขอให้ประชาชนทุกคนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก และร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 5015 ก.ค. 63
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal)แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และสแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ก่อนเข้าใช้บริการในองค5413 ก.ค. 63
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างวินัยและสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นข้าราชการที่ดี4813 ก.ค. 63
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว3913 ก.ค. 63
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ให้การต้อนรับวิศวกรกรมชลประทานจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมงาน สำรวจพื้นที่ขุดลอกบึงสรรพงาย จุดทิ้งดิน เป็นไปตามที่ขออนุญาตไว้ทุกประการผลการดำเนินการประมาณ50% แล้ว439 ก.ค. 63
งานเปิดวัดนมัสการหลวงพ่อเงิน พุทุธโชติ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา.10.30 ณ.179 ก.ค. 63
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้เข้าร่วมริ้วขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 จำนวน 999 กองเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อชื่น ณ วัดท่าบัว416 ก.ค. 63
วันที่5 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้เข้าร่วมริ้วขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 จำนวน 999 กองเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อชื่น ณ วัดท่าบัว255 ก.ค. 63
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเ144 ก.ค. 63
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการสวมใส่หมวกนิรภัย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสายต้องสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายในพื้นที่133 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเตรียมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม เครื่องราชสักการะ และจัดทำสมุดสําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้า123 ก.ค. 63
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว (โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์”)ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรก ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำนโยบายของทางภาครัฐมาปฏิบัติ โดยมีการวางมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน181 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB