เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รณรงค์กำจัดยุงลาย ม.7 บ้านวัดหลวง61 พ.ย. 62
งานควบคุมภายใน2928 ต.ค. 62
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต2328 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายปี 2563528 ต.ค. 62
ภาพกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เเละคณะ "ผู้ว่าพาปั่น"828 ต.ค. 62
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาเเละถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล828 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาวันปิยมหาราช728 ต.ค. 62
จัดเตรียมสถานที่สำหรับวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 1122 ต.ค. 62
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว821 ต.ค. 62
ขอความร่วมมือดำเนินจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.1515 ต.ค. 62
การเเข่งขันกีฬาเปตอง จัดโดย อบต . ท่าบัว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 1515 ต.ค. 62
อบต.ท่าบัวรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน264 ก.ย. 62
ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลท่าบัว12210 เม.ย. 62
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว คณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสัญจร โครงการสุขภาพดี วิถีชีวิต ชาวโพทะเล ปีงบประมาณ 2562 ณ วัดท่าบัว ตำบลท่าบัว11219 มี.ค. 62
รองสุคนธา กันทะวงศ์ และคณะฯ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลและประสานงานพัฒนาโครงการแก้มลิงบึงสรรพงาย และซ่อมบำรุงประตูระบายน้ำร่วมกับศูนย์น้ำกองทัพภาคที่ 310818 มี.ค. 62
กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร10518 มี.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวต้อนรับคณะกรรมการภาคกลาง-ตะวันตก "รางวัลลูกโลกสีเขียว"10214 มี.ค. 62
กิจกรรม การต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน10910 มี.ค. 62
กิจกรรม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้าน หมู่ที่1 และหมู่ที่ 61106 มี.ค. 62
ภาพประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25626612 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB