เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ท่าบัว6915 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว สำหรับผู้ค้างชำระ ประจำปี 25621951 พ.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 25621041 ม.ค. 62
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 25621641 ม.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 256019213 มิ.ย. 61
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2561981 ม.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 25611141 ม.ค. 61
เผยแพร่หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี255813816 ม.ค. 58
เผยแพร่จดหมายข่าวเรื่องภาษี ปี 25581281 ม.ค. 58
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี_ปี_255812926 ธ.ค. 57
เผยแพร่การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.5 ประจำปี 2557 ถึง 25601443 พ.ย. 57
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 25551322 ม.ค. 55
จัดเก็บรายได้2135 ก.ค. 54
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 25531774 ม.ค. 53
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB