เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ท่าบัว5015 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว สำหรับผู้ค้างชำระ ประจำปี 25621631 พ.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2562851 ม.ค. 62
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 25621431 ม.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 256017713 มิ.ย. 61
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2561791 ม.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 2561971 ม.ค. 61
เผยแพร่หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี255811916 ม.ค. 58
เผยแพร่จดหมายข่าวเรื่องภาษี ปี 25581101 ม.ค. 58
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี_ปี_255811226 ธ.ค. 57
เผยแพร่การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.5 ประจำปี 2557 ถึง 25601243 พ.ย. 57
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 25551152 ม.ค. 55
จัดเก็บรายได้1955 ก.ค. 54
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 25531574 ม.ค. 53
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB