เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว สำหรับผู้ค้างชำระ ประจำปี 2562681 พ.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2562321 ม.ค. 62
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 2562891 ม.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 256012813 มิ.ย. 61
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2561221 ม.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 2561371 ม.ค. 61
เผยแพร่หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี25585916 ม.ค. 58
เผยแพร่จดหมายข่าวเรื่องภาษี ปี 2558661 ม.ค. 58
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี_ปี_25586026 ธ.ค. 57
เผยแพร่การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.5 ประจำปี 2557 ถึง 2560693 พ.ย. 57
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2555652 ม.ค. 55
จัดเก็บรายได้1395 ก.ค. 54
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2553794 ม.ค. 53
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB