เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ท่าบัว3115 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว สำหรับผู้ค้างชำระ ประจำปี 25621391 พ.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2562691 ม.ค. 62
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 25621281 ม.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 256016313 มิ.ย. 61
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 2561651 ม.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 2561821 ม.ค. 61
เผยแพร่หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี255810516 ม.ค. 58
เผยแพร่จดหมายข่าวเรื่องภาษี ปี 2558971 ม.ค. 58
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี_ปี_25589926 ธ.ค. 57
เผยแพร่การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.5 ประจำปี 2557 ถึง 25601123 พ.ย. 57
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 25551002 ม.ค. 55
จัดเก็บรายได้1815 ก.ค. 54
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 25531444 ม.ค. 53
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB