เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.

หัวข้ออ่านวันที่
ท่านนายกอบต.เเละสำนักปลัดร่วมกับพนักงานป้องกัน นำของบริจาคเเละสมทบทุนให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ม.3 บ้านยางเเล528 ต.ค. 62
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ท่านรองนายก ท่านเลขา พนักงานอบต.ท่าบัว เเละอำเภอโพทะเลร่วมกับเหล่ากาชาตจังหวัดพิจิตร นำของบริจาคเเละเงินสมทบให้กับบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 428 ต.ค. 62
อบต.ท่าบัว ซ่อมไฟรายทาง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตร ฝั่ง ม.6 บ้านท่าบัว เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไป-มา เเละนำท่อไปวางระบายคลองน้ำทิ้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนใน ม.7 บ้านวัดหลวง เรียบร้อยครับ322 ต.ค. 62
ฝ่ายดับเพลิงเข้ายับยั้งไฟไหม้ป่าที่กำลังรุกราม1417 ต.ค. 62
ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดภายในตำบลท่าบัว817 ต.ค. 62
ตัดกิ่งไม้ที่ยาวออกมานอกถนน ซึ่งบังวิสัยทัศน์เเละเก็บกวาดกิ่งไม้ที่หักขวางถนน717 ต.ค. 62
เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์622 ก.พ. 58
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน10628 ก.ค. 57
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB