เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการต่อ พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ม.2 ม.3 เเละ ม.7 (วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562) 14011 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการต่อ พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ม.12 บ้านท่าบัว (วันที่ 8 ตุลาคม 2562) 21811 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการต่อ พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ.2535 (ม.4 บ้านท่าบัว) วันที่ 7 ตุลาคม 256220911 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง กำหนดประชุมเพื่อเเสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ 13411 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องข้อบัญญัติ 4 ข้อเเละปัญหาขยะในชุมชน ณ หมู่ ม.5 บ้านคลองตางาว ม.8 บ้านคลองแค ม.10 บ้านบึงเหล็กไฟ (วันที่ 5 ตุลาคม 2562)1427 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องข้อบัญญัติ 4 ข้อเเละปัญหาขยะในชุมชน ณ หมู่ 6 หมู่ 11 และ หมู่ 13 (วันที่ 6 ตุลาคม 2562)2107 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องข้อบัญญัติ 4 ข้อเเละรื่องการจัดการขยะในหมู่บ้าน (ม.1 วัดทับทิม)1354 ต.ค. 62
เผยแพร่ประกาศ_อบต.ท่าบัว_เรื่อง_การจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบล_ประกาศเชิญร่วมประชาคม14415 ม.ค. 59
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่องประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี15411 ก.พ. 58
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 255813126 มี.ค. 57
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB