เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
โอนย้ายพนักงานป้องกัน8813 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย14816 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3446 ส.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1551 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป15826 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่ว16826 มิ.ย. 61
เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป9812 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป16412 มิ.ย. 61
เผยแพร่รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา11218 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา16818 พ.ค. 61
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล10025 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก9718 ส.ค. 60
เผยแพร่ประกาศรับโอนย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด10231 ก.ค. 60
เผยแพร่รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ_ตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก_ผู้มีทักษะ15127 ก.ค. 60
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ13514 มิ.ย. 60
เผยแพร่ประกาศรับสมัคร_ตำแหน่ง_ผู้ช่วยครูผุ้ดูแลเด็ก10122 พ.ค. 60
เผยแพร่หนังสือส่ง ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ1193 พ.ค. 60
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง การรับโอนย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ1043 พ.ค. 60
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรรหาตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย1099 พ.ย. 58
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล13120 มี.ค. 58
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB