เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10916 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2166 ส.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1051 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป11626 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่ว12626 มิ.ย. 61
เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป6712 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป13112 มิ.ย. 61
เผยแพร่รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา7118 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา13718 พ.ค. 61
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล7025 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก6918 ส.ค. 60
เผยแพร่ประกาศรับโอนย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด6531 ก.ค. 60
เผยแพร่รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ_ตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก_ผู้มีทักษะ10027 ก.ค. 60
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ9014 มิ.ย. 60
เผยแพร่ประกาศรับสมัคร_ตำแหน่ง_ผู้ช่วยครูผุ้ดูแลเด็ก6722 พ.ค. 60
เผยแพร่หนังสือส่ง ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ733 พ.ค. 60
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง การรับโอนย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ613 พ.ค. 60
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรรหาตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย729 พ.ย. 58
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล8520 มี.ค. 58
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6611 ธ.ค. 57
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB