เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)

วันที่ 30 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

ส่วนที่ 4 ประเมินผล.pdf337.57 KB
ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ.pdf83.27 KB
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์.pdf636.18 KB
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป .pdf299.30 KB
รายละเอียดโครงการพัฒนา.pdf1.32 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB