เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 30 มี.ค. 63 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช.pdf233.75 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB