เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256315
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563149
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 2563973
เอกสารประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562196
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562298
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561288
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560289

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB