เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563143
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 25639116
เอกสารประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25621130
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 25622130
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 25612119
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 25602123

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB