เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมนชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร910 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง กำหนดประชุมเพื่อเเสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ910 ต.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว (ศูนย์ รร.บ้านท่าบัว)2228 ส.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน สิงหาคม 2562)-โรงอาหารศูนย์เด็กเล็กฯ1827 ส.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (รถยนต์ส่วนกลาง) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ2627 ส.ค. 62
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านท่าบัว)1426 ส.ค. 62
เผยแพร่ ปร4 ปร.5 และแบบแปลนฯ โครงการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านท่าบัว) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3731 พ.ค. 62
เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านท่าบัว) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3331 พ.ค. 62
เผยแพร่ เอกสารประกวดราคาโครงการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านท่าบัว) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3531 พ.ค. 62
เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาโครงการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านท่าบัว) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3431 พ.ค. 62
เผยแพร่ รายละเอียด ปร.4 ปร.5 และแบบแปลน โครงการจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแค หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3531 พ.ค. 62
เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แบบ บก 01) โครงการจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแค หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3531 พ.ค. 62
เผยแพร่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแค หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3231 พ.ค. 62
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแค หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร3231 พ.ค. 62
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62050020337) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 25623327 พ.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.45-007 สายบ้านคลองตางสาว-บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 58427 มี.ค. 62
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.45-007 สายบ้านคลองตางาว-บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 5 บ้านคลองตางาว8611 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบโครงการซ่อมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.45-007 ถนนสายบ้านคลองตางาว-บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 5 9813 ก.พ. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.45-007 สายบ้านคลองตางาว-บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว7231 ม.ค. 62
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25618631 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB