เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562

วันที่ 13 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป.pdf6.03 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB