เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวประจำปี พ.ศ.2562155
ประกาศผล LPA ปี พ.ศ. 2562195
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 25621150
สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล1204
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 1210

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB