เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ

วันที่ 30 มี.ค. 63 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ (ลดขั้นตอน).docx.pdf102.96 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB