เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ1118
เผยแพร่ประกาศอบต.ท่าบัวเรื่องการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน1187
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานด้านการบริการประชาชน1174

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB