เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล                  

ตำบลท่าบัว เป็นตำบลที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง บึงสรรพงาย เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งในบึงมีบัวขึ้นอยู่มากมาย เกษตรกรจะเก็บมาบริโภคและจำหน่าย และในบริเวณนั้นมีแม่น้ำพิจิตร ไหลผ่านสมัยก่อนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจะใช้เรือในการสัญจรไปม าหาสู่กันและเรือนั้นจะจอดเป็นจุด ๆ เรียกว่า "ท่า" จึงเรียกติดปากกันว่า "ท่าบัว" จึงเรียกชื่อตำบลท่าบัว
0.01s. 0.50MB