เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ที่อ่านหนัง สือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด 5 แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง


สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด - แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 98.5 %0.02s. 0.50MB