เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,410 ครัวเรือนและที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดจำนวน 108 ครัวเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 2 สาย
บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 18 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน - แห่ง
บ่อโยก จำนวน 28 แห่ง
บ่อบาดาลน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร จำนวน 520 บ่อ0.02s. 0.50MB